dorpsplein

Inwonersinitiatief Dorpsplein Middelrode

In Middelrode ontbreekt al jaren een echt dorpsplein, waardoor dorpsactiviteiten zoals de kermis, muziekfeesten en de weekmarkt niet goed plaats kunnen vinden. Om de leefbaarheid van het dorp een nieuwe impuls te geven, hebben het dorpshuis, de kerk en de lokale horeca de handen ineengeslagen om in 2018 een samenhangend plein te realiseren waar iedereen trots op is en gebruik van kan maken.

In het dorp liggen nu twee kleine “pleintjes” voor het dorpshuis en de kerk. Daaromheen kruisen verschillende wegen en door onhandig geplaatste bomen blijven losse, onduidelijke parkeerplaatsen en wat loze ruimte over.

Het nieuwe dorpsplein moet het “Hart van Middelrode” worden. De kleine pleintjes worden samengevoegd en de wegen worden om het plein heen geleid, waardoor één samenhangend plein ontstaat. Daardoor ontstaat o.a. ruimte voor een verdubbeling van het aantal parkeerplekken en uitbreiding van het terras bij het dorpshuis. Ook het groen is belangrijk. De bestaande groenstroken blijven behouden, evenals waardevolle bomen. Voor het dorpshuis ontstaat een parkachtig karakter.

Door de nieuwe inrichting moet het plein gezelliger en bruikbaarder worden. Er ontstaat meer ruimte voor de bestaande evenementen zoals de weekmarkt, kermis en muziekfeesten Mirroi Live en Zingen onder de Boom. Nu er meer ruimte ontstaat, hebben verschillende dorpsbewoners al inspiratie voor nieuwe activiteiten waar voorheen geen plek voor was.

Hoewel de gemeente het inwonersinitiatief steunt, trekt de gemeenschap van Middelrode de kar. Om het plein echt leefbaar te maken, kunnen zij nog een bijdrage gebruiken. Hiermee kunnen zij voorzien in de meubilering van het plein, zoals bankjes.

20.00

In Middelrode ontbreekt al jaren een echt dorpsplein, waardoor dorpsactiviteiten zoals de kermis of de weekmarkt niet goed plaats kunnen vinden. Om de leefbaarheid van het dorp een nieuwe impuls te geven, hebben de inwoners de handen ineengeslagen om een samenhangend plein te realiseren waar iedereen trots op is en gebruik van kan maken.

Meer info...

SKU: 2017B Categorie:

hc-logo

Meld hier uw project aan

Powered by WordPress. Ontworpen door WooThemes