Eerder ondersteunde projecten

Eerder ondersteunde projecten

Sinds de oprichting in 2002 heeft het Fonds Cohesie bijgedragen aan een flink aantal goededoelenprojecten. Hieronder een overzicht.

2017/2018
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Woongroep de Pannehoeve in Helmond. Een woongroep waar 11 jongeren met autisme zelfstandig, maar met begeleiding, wonen. In de lange gang op hun verdieping ontbreekt het aan sfeer. Met project ‘Pimp up the gang’ willen zij daar verandering in brengen. (bijdrage van 6.120,- euro).
– Inwonersinitiatief Dorpsplein Middelrode. Om de leefbaarheid van het dorp een nieuwe impuls te geven, hebben de inwoners de handen ineengeslagen om een samenhangend plein te realiseren waar iedereen trots op is en gebruik van kan maken. (bijdrage 3.140,- euro).

2016/2017
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Speellandschap het Rijtven in Deurne. Een natuurlijk speellandschap dat de bewoners van Het Rijtven (een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking) verbindt met een aangrenzende woonwijk vol kinderen. Op een speelse manier stimuleren van ontmoetingen tussen kinderen met en zonder beperking (bijdrage van 6.320,- euro).
– Wijkgebouw De Golfstroom in Veghel. Het wijkgebouw is de ontmoetingsplek voor inwoners van Veghel-Zuid, waar zij samen activiteiten ondernemen. De wijkvereniging brengt mensen samen en zorgt met het organiseren van verschillende activiteiten dat zowel jong als oud betrokken is bij de wijk (bijdrage van 3.320,- euro).

2015/2016
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Eetpunt MuzeRijk in Uden. Een betaalbaar alternatief voor wijkbewoners die eenzaam zijn of te krap bij kas zitten om uit eten te gaan. Lekker en gezond genieten van een driegangenmenu in de Udense Bitswijk. Het Eetpunt bezorgt mensen met een kleine beurs een avondje uit, haalt wijkbewoners uit een isolement en bevordert ontmoeting en samenhang in de buurt. (bijdrage van 6.820,- euro).
– Welkom-in-de-wijkwandeling, wijkorganisatie De Ring in Tilburg. In een herstructureringsproject in de Tilburgse wijk Groeseind-Hoefstraat wil de wijkorganisatie via wandelingen de vele nieuwe bewoners – van allerlei allure en komaf – in contact brengen; met elkaar én met bestaande bewoners. Zodat hier weer een plezierige wijk ontstaat waar mensen zich welkom en gezien voelen. (bijdrage van 3.930,- euro).

2014/2015
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Kamers met Kansen 2LIVE in ‘s Hertogenbosch. Een woonvorm met ondersteuning op maat voor gemotiveerde jongeren van 17 tot 25 jaar, die niet thuis kunnen wonen maar nog niet klaar zijn voor een zelfstandig leven in deze maatschappij. (bijdrage van  6.560,- euro).
– Natuurspeeltuin Heikant, Stichting Dichterbij in Gennep. Een natuurspeeltuin op het voormalig instellingsterrein Heikant, voor zowel cliënten met een verstandelijke beperking als wijkbewoners en recreanten. Doel is om deze mensen met elkaar in contact te brengen en de natuurwaarde van het gebied te behouden en breed toegankelijk te maken. (bijdrage van 3.520,- euro).

2013/2014
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Dorpswinkel Eerde van Stichting In de Molen. De winkel biedt mensen met een verstandelijke handicap een mogelijkheid om hun tijd zinvol te besteden en draagt bij aan de leefbaarheid in het dorp (bijdrage van 6080,- euro).
– Bewegings- en ontmoetingstuin van Vivent Litserborg in Den Dungen. Met deze tuin wil Vivent dementerende bewoners van het woonzorgcentrum een veilige plek bieden waarin ze zelfstandig actief kunnen zijn en andere inwoners van het dorp kunnen ontmoeten (bijdrage van 4380,- euro).

2012/2013
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– De Klussendienst van Zorgland Dienstverlening biedt cliënten met een verstandelijke beperking een zinvolle dagbesteding. Vanuit Zeeland (gemeente Landerd) verzorgen zij verschillende klussen bij ouderen. Op deze manier biedt het zowel voordelen voor de cliënten als voor de ouderen (bijdrage van 6.540,- euro).
– Changes, het woontrainingsprogramma van Het Leger des Heils in Eindhoven, bouwt aan een toekomstperspectief voor zwerfjongeren door hen onderdak te geven en hen te begeleiden op gebied van woonvaardigheden, financiën en burgerzaken, psychische gezondheid, verslavingsproblemen en omgaan met justitie (bijdrage van 3.740,- euro).

2011/2012
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Speeltuin de Steense gemeente is een spil tussen verschillende bevolkingsgroepen binnen de gemeente Millingen aan de Rijn. De speeltuin heeft een belangrijke wijkfunctie en fungeert als ontmoetingsplek voor jong en oud. Met de bijdrage van Cohesie kunnen de speeltoestellen onderhouden en vervangen worden. Zo is er bijgedragen aan de leefbaarheid binnen het dorp. (bijdrage van 3.140,- euro).
– De Genneper Hoeve in Eindhoven is een kleinschalige woon-werkgroep voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische hulpvraag. Van Cohesie ontvingen zij een bijdrage voor de aanschaf van gereedschap voor onderhoud van het park. Het mes snijdt aan twee kanten, de bewoners in de omliggende gemeenten kunnen op deze manier van het goed onderhouden park genieten en de woon-werk groep heeft op deze manier een zinvolle dagbesteding met het onderhoud van het park (bijdrage van 7.180,- euro).

2010/2011
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Futsal Chabbab is een zeer succesvol project waarbij het initiatief is gericht op het verminderen van overlast door voornamelijk Marokkaanse en Turkse jongeren in vijf achterstandswijken in de regio Nijmegen. De werkwijze is gebaseerd op een combinatie van hoogwaardige futsaltraining (zaalvoetbal), verplichte huiswerkbegeleiding en (toeleiding naar) agogisch werk. (bijdrage van 5.640,- euro).
– Oog voor Oost is een project gericht is op het opbouwen van sociale interactie tussen bewonersgroepen in de oostelijke buurten van Uden en het verbeteren van de woonomgeving in de betreffende wijken Hoeven, Raam en Melle. Naast de verfraaiing van de woonomgeving zorgt dit initiatief ook voor meer betrokkenheid van wijkbewoners bij het gebied waarin ze wonen (bijdrage van 5.600,- euro).

2009/2010
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Jantje Beton, meerjarenproject in de wijk Stokhasselt in Tilburg met als doel het creëren van een speelvriendelijke wijk waar kinderen veilig en uitdagend kunnen spelen. (bijdrage van 4.460,- euro).
– BoodschappenPlusbus van Vivaan Welzijn Ouderen, vervoer naar supermarkt en winkelcentra en uitstapjes ter bevordering van zelfstandig wonen en voorkomen van sociaal isolement, regio Uden-Veghel-Bernheze (bijdrage van 7.680,- euro).

2008/2009
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Stichting Pim Dorst, gemeente Oosterhout, door ouders geïnitieerde kleinschalige woonvoorziening voor acht kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking (bijdrage van 6.860,- euro).
– Speeltuinvereniging De Wiebert Uden, veiligheidsproject in wijkspeeltuin (bijdrage van 5.640,- euro).

2007/2008
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Outdoor ontmoetings- en educatieplek Jongerencentrum De Wissel (Mill). Bijdrage aan het lokale jongerenwerk en aan het behoud van cultureel-historisch erfgoed van 6.080,- euro.
– Wijkrestaurant VanHarte Resto (‘s-Hertogenbosch). Deze organisatie zet overal in Nederland laagdrempelige non-profit wijkrestaurants op om de sociale cohesie in de wijk te vergroten en de strijd aan te gaan met isolement en sociale afsluiting (bijdrage van 4.360,- euro).

2006/2007
Stimuleringsbijdragen voor twee goededoelenprojecten:
– Stichting De Bakkerij, project Kind in de Wijk. In de Eindhovense wijk Vlokhoven in Woensel werkt de stichting samen met de jeugd aan het leuker, veiliger en mooier maken van hun wijk (bijdrage van 5.200,- euro).
– Welzijn Eindhoven, Kinderpersbureau Eigenwij(k)s. Een kinderparticipatieproject waarin jonge journalisten in hun (herstructurerings)wijk op zoek gaan naar woonwensen en beleving van leeftijdgenoten in de wijk. Met de bijdrage verschijnen de artikelen niet alleen in de reeds bestaande Eigenwij(k)skrant, maar ook op een nieuw te bouwen website (bijdrage van 4.800,- euro).

2005/2006
Stimuleringsbijdragen voor drie goededoelenprojecten:
– Bouwen en Borneo, een actie van het Wereld Natuur Fonds om gebruik van FSC-hout in de bouw te stimuleren (bijdrage 4.600,- euro)
– Eetcafé Vorstenbosch, een initiatief gekozen op voorspraak van Stichting op het Dorp. Deze stichting helpt bij het bevorderen en op peil houden van de leefbaarheid in kleine dorpskernen. In Vorstenbosch (gemeente Bernheze) werd steun geboden bij de opzet van een eetcafé, een initiatief dat een belangrijke sociale functie in de gemeenschap vervult. Met de bijdrage kon serviesgoed en andere benodigdheden aangeschaft worden (bijdrage 3.300,- euro).
– Woonateliers van Forum. Werkvorm van het landelijk kennisinstituut voor multiculturele ontwikkeling waarbij allochtone en autochtone wijkbewoners betrokken worden bij planontwikkeling in hun buurt. Een bijdrage van 2.100,- euro werd verstrekt aan het Woonatelier dat op initiatief van gemeente en corporatie Singelveste plaatsvond in de wijk de Geeren-Zuid in Breda Noordoost.

2004/2005
Stimuleringsbijdrage aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voor vijf Brabantse woonzorginitiatieven opgezet door ouders. In totaal werden via deze weg 56 kinderen/jongeren met een beperking ondersteund. Elke woonvorm ontving een startsubsidie van 2.000,- euro.
– Stichting Buiten Gewoon, Berlicum
– Stichting Ons Huis, Eindhoven
– Stichting Tweedelig, Asten
– Stichting Twee keer Zeven, Teteringen
– Wonen in Goirle, Goirle

2003/2004
Bijdrage voor de inrichting van een snoezelruimte van Stichting Octopus, een woonvorm voor gehandicapte jongeren in Sevenum. De woonvorm werd opgezet door ouders en ondersteund door Stichting Philadelphia: 10.000,- euro.

2002/2003
Bijdrage aan de Wigwamvallei in Ossendrecht, een vakantiepark van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). In de wigwamvallei kunnen ouders met hun gehandicapte kind en andere gezinsleden een ontspannen vakantie beleven: 10.000,- euro.

hc-logo

Meld hier uw project aan

Powered by WordPress. Ontworpen door WooThemes