Aanmeldrichtlijnen

Aanmeldrichtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Fonds Cohesie, dienen aangemelde projecten aan een aantal voorwaarden te voldoen:

> Het project moet passen in het thema ‘mensen en hun woonomgeving’. Het project moet dus raakvlakken hebben met huisvesting, in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld in de subthema’s: leefbaarheid, duurzaamheid, welzijn, wonen en zorg, bewonersparticipatie, behoud van historisch erfgoed, integratie, jeugd en jongerenwerk.

> Het project moet leiden tot een aantoonbaar (liefst zichtbaar) maar in elk geval afgebakend resultaat, zodat de stimuleringsbijdrage gekoppeld kan worden aan het projectresultaat.

> Het project moet uitgevoerd worden in het werkgebied waarin Hendriks Coppelmans actief is (provincie Brabant, Limburg en Zuid-Gelderland). De instantie die het project initieert kan uiteraard buiten dit gebied gevestigd zijn.

> De ontvangende instantie moet goed georganiseerd zijn, van onbesproken gedrag zijn en aan kunnen tonen dat ze bonafide is.

> De ontvangende instantie moet bereid zijn om medewerking te verlenen aan publicitaire acties rondom nominatie, chequeoverhandiging en presentatie van het projectresultaat. Op welke wijze en in welke mate zal altijd in onderling overleg afgestemd worden. Uitgangspunt is dat de beoogde publiciteit goed is voor beide organisaties.

Heeft u vragen over het aanmelden van een project? Neem dan contact op met Anke van Kempen (Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V.), tel: (0413) – 26 48 33 of stuur een e-mail naar: info@fonds-cohesie.nl

 

Download aanmeldrichtlijnen

hc-logo

Meld hier uw project aan

Powered by WordPress. Ontworpen door WooThemes