Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling

Om onafhankelijkheid bij de projectkeuze te waarborgen, wordt Cohesie beheerd door een comité van aanbeveling. Dit comité bestaat uit:

paul rupp02De heer Paul Rüpp (voorzitter)
Voorzitter raad van bestuur Avans Hogeschool en voormalig gedupteerde ruimtelijke ordening en volkshuisvesting provincie Noord-Brabant.

Lambert van Nistelrooij (2)De heer Lambert van Nistelrooij
Lid Europees parlement / voormalig gedupteerde Welzijn en Zorg bij de provincie Noord-Brabant.

Naast een belangrijke controlerende taak voor wat betreft de financiën en het screenen van de goede doelen, heeft het comité een belangrijke rol in het selecteren van genomineerde projecten.

hc-logo

Meld hier uw project aan

Powered by WordPress. Ontworpen door WooThemes